Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach zawiadamia o ryzyku przekroczenia:

 - średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu buskiego oraz powiatu opatowskiego,

- średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie miasta Kielce, powiatu sandomierskiego oraz powiatu opatowskiego.

Treść powiadomień dostępna jest w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania.