Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów SO2, CO, O3 oraz NOx na stacjach: w Zielonej Górze oraz w Smolarach Bytnickich

Informujemy, że zostały wznowione pomiary jakości powietrza na stacjach:

 - w Zielonej Górze, przy ul. Krótkiej – SO2 i CO – od dnia 15.10.2021 r.

- w Smolarach Bytnickich – O3 i NOx – od dnia 18.10.2021 r.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ