Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów na stacji w Pabianicach w dn. 21.10.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje, iż w dn. 21.10.2021 r. wznowiono pomiary zanieczyszczeń powietrza na stacji pomiarowej w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej. Awaria (popsuty komputer stacji) została usunięta. Wyniki z danej stacji wyświetlają się na stronie www.powietrze.gios.gov.pl