Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w wykonywaniu pomiarów BTX na stacji w Zielonej Górze

Informujemy, że w związku z interkalibracją analizatora BTX od dnia 02.11.2021 r. nastąpi przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza (benzenu, etylobenzenu, mpksylenu oraz toluenu) na stacji - w Zielonej Górze, przy ul. Krótkiej.

Dostęp do ww. danych zostanie przywrócony po zakończonej interkalibracji.

Przepraszamy za utrudnienia