Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji pomiarowej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Informujemy, że o godz. 12:00 w dniu 29.10.2021 r. zostały wznowione pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).