Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu od dnia 02.11.2021 r. od godz. 10:00, spowodowany jest udziałem analizatora BTX w badaniach biegłości w Krakowie.


Dnia 04.11.2021 r. od godz. 13.00 zostały przywrócone wyniki pomiarów benzenu na stacji.