Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.11.2021r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14 listopada 2021 r.

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat kazimierski i buski.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.