Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego na stacji zlokalizowanej w miejscowości Guty Duże

Informujemy, że od godz. 11:00 w dniu 26.11.2021 r. zostały wznowione pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w miejscowości Guty Duże.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe