Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Wyszyńskiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Strzelcach Opolskich od dnia 08.12.2021 r. od godz. 21:00, spowodowany jest awarią analizatora.  W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 13.12.2021 r. przywrócono wyniki na stacji.