Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.12.2021r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14 grudnia 2021 r.

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Kielce oraz powiat kielecki.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.