Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów PM10 i PM2,5 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu przy ul. Koszyka

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu przy ul. Koszyka od dnia 14.12.2021 r. od godz. 09:00, spowodowany jest awarią zasilania stacji. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 28.12.2021 r. od godz. 11.00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.