Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji pomiarowej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Informujemy, że o godz. 16:00 w dniu 14.12.2021 r. zostały wznowione pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego.

Wyniki pomiarów dostępne są na portalu Jakości powietrza GIOŚ.