Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Poprzecznej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Poprzecznej od dnia 26.12.2021 r. od godz. 03:00, spowodowany jest awarią łączności ze stacją. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 27.12.2021 r. przywrócono wyniki pomiarów na stacji.