Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami.

Informujemy, że brak pomiarów PM10 na stacji w Tarnowie, ul. Bitwy pod Studziankami spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.