Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Krakowie, ul. Bujaka

Informujemy, że brak pomiarów na stacji w Krakowie, ul. Bujaka spowodowany jest awarią.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.