Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria przesyłu danych- stacja w Mosinie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że przerwa w dostępie do danych pomiarowych pyłu PM10 ze stacji w Mosinie spowodowana jest awarią przesyłu danych. Niezwłocznie po usunięciu awarii przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.