Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Suchej Beskidzkiej.

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Suchej Beskidzkiej spowodowany jest awarią zasilania.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.