Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Kołobrzegu do Kamienia Pomorskiego

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w 2021 roku funkcjonowała w Kołobrzegu, w 2022 roku została przeniesiona do Kamienia Pomorskiego i zlokalizowana przy ul. Szpitalnej 14.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: tlenków azotu NO2/NO/NOX, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pył zawieszony PM10 i benzo(a)piren B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że miasto Kamień Pomorski znajduje się w „strefie zachodniopomorskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim. Wyniki uzyskane w 2022 roku na stacji mobilnej w Kamieniu Pomorskiem zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2022. 


 

 

 

 

 

 

Mobilna stacja monitoringu powietrza w Kamieniu Pomorskim, ul. Szpitalna