Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26.12.2021 r. i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 27.12.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie  informuje o wystapieniu przekroczenia w dniu 26.12.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 27.12.2021 r.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania