Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w Sierpcu

Informujemy, że od godz. 12:00 w dniu 27.12.2021 r. zostały wznowione pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Sierpcu.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe