Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 na obszarze strefy wielkopolskiej w roku 2021.

Powiadomienie przygotowano na podstawie wyników pomiarów.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.