Główny inspektorat ochrony środowiska
Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28.12.2021 roku.

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji w Żywcu (160 µg/m3).