Główny inspektorat ochrony środowiska
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28.12.2021 r.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach w Cieszynie (144 µg/m3), Bielsku-Białej (130 µg/m3).