Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 29.12.2021r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu, prognoz jakości powietrza i meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Prognozowane na dzień 29.12.2021 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat miasto Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat pszczyński.