Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego na stacji zlokalizowanej w Otwocku

Informujemy, że o godz. 14:00 w dniu 5.01.2022 r. zostały wznowione pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w miejscowości Otwock.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).