Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2022 rok

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Pełna treść powiadomień do pobrania znajduje się w załącznikach poniżej.