Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.01.2022 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu, warunków meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Prognozowane na dzień 10.01.2022 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat pszczyński, powiat bielski, powiat zawierciański, powiat myszkowski.