Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza ze Środy Śląskiej do Jedliny-Zdroju

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w latach 2020-2021 mierzyła jakość powietrza w Środzie Śląskiej przy al. Konstytucji 3 Maja 7, w 2022 roku została przeniesiona do Jedliny-Zdroju i zlokalizowana przy ul. Piastowskiej 10.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Uzyskane w 2022 roku na stacji mobilnej w Jedlinie-Zdroju zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2022.

Stacja monitoringu jakości powietrza w Jedlinie-Zdroju, która rozpoczęła pomiary w styczniu 2022 r.