Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak łączności ze stacją w Kaszowie.

Informujemy, że brak wyników pomiarów jakości powietrza na stacji w Kaszowie spowodowany jest brakiem łączności ze stacją.