Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących danych pomiarowych - stacja w Szamotułach

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że dnia 07.02.2022 r wystąpiła awaria instalacji elektrycznej zasilającej stację monitoringu powietrza w Szamotułach. W związku z powyższym wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza będą niedostępne. Niezwłocznie po zakończeniu prac serwisowych przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.