Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Szymbarku

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Szymbarku spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.