Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 02.03.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 2 marca 2022 r.

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania obejmuje teren miasta Kielce oraz powiatów: kieleckiego i starachowickiego.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.