Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienia o ryzyku i przekroczeniu średniodobowego/średniorocznego poziomu dopuszczalnego/docelowego dla pyłu PM10, PM2,5, BaP i NO2 w powietrzu za 2022 rok

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku/przekroczeniu średniodobowego/średniorocznego poziomu dopuszczalnego/docelowego dla pyłu PM10, PM2,5, BaP i NO2 w powietrzu.

Pełna treść powiadomień do pobrania znajduje się w załącznikach poniżej.