Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji Kraków os. Wadów

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji Kraków os. Wadów, spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.