Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 03.03.2022 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacjach:

Mosina przy ul. ul. Czereśniowej (stężenie średniodobowe wynosiło 106,6 μg/m3),

Pleszew przy ul. Al. Mickiewicza (stężenie średniodobowe wynosiło 102,5 μg/m3).

 

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 04.03.2022 r.  

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.