Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 20.03.2022 r. Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat miasto Lublin, powiat miasto Biała Podlaska, powiat miasto Chełm, powiat miasto Zamość.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania