Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 09 marca 2022 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na terenie powiatu poznańskiego.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.