Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 12.03.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 12 marca 2022 r.
Prognozowane przekroczenie poziomu informowania obejmuje teren powiatu starachowickiego.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.