Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia wyników pomiarów pyłu PM10 na stacji w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary pyłu PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)