Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w dniu 21.03.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 21 marca 2022 r.
Prognozowane przekroczenie poziomu alarmowego obejmuje teren powiatu starachowickiego.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.