Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 21.03.2022 r. na stacji pomiarowej w Dębicy przy ul. Grottgera i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22.03.2022 r.