Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) w dniu 23.03.2022 r. na terenia miasta Poznań, miasta Kalisz i powiatu szamotulskiego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie powiatu poznańskiego i powiatu pleszewskiego.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższych plikach do pobrania.