Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 23.03.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 22.03.2022 r. i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń w dniu 23.03.2022 r.

Przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na stacji: Starachowice ul. Złota (SkStaraZlota).

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania na dzień 23.03.2022 r. obejmuje teren miasta Kielce oraz powiatów: kieleckiego, kazimierskiego i starachowickiego.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.