Główny inspektorat ochrony środowiska
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22.03.2022 r.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji w Goczałkowicach-Zdroju (102 µg/m3).