Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczeń: średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 i średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845), Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach zawiadamia o:

- ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 w mieście Kielce oraz powiecie starachowickim,

- ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powiatach: kieleckim i starachowickim.

Treść powiadomienia dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.