Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 oraz o ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania w dniu 22.03.2022 r. na stacji pomiarowej w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej i w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.03.2022 r.