Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia w 2022 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu średniorocznego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia w 2022 roku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w województwie kujawsko – pomorskim (ponad 35 dni ze stężeniem 24-godzinnym pyłu zawieszonego PM10 wyższym od 50 µg/m3): w powiecie toruńskim oraz mieście Włocławku. Ponadto, informujemy o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w Nakle nad Notecią.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.