Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o unieważnieniu wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 we Wrocławiu - 28.03.2022

Informujemy o unieważnieniu wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji przy ul. wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego we Wrocławiu, z dnia 28.03.2022 r., w godz. 14:00 - 18:00.

W analizowanym okresie prowadzone były intensywne prace remontowe w bezpośrednim sąsiedztwie stacji pomiarowej, które spowodowały znaczny, lokalny wzrost  stężeń pyłu zawieszonego PM10.  Ze względu na swój lokalny, krótkotrwały charakter, dane takie nie mogą zostać wykorzystane do oceny jakości powietrza na obszarze miasta Wrocławia.