Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora SO2 na stacji pomiarowej w Gajewie w dniu 01.04.2022 r.

W dn. 01.04.2022 r. około godz. 17:00 awarii uległ analizator dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Gajewie.

Po usunięciu awarii, wyniki pomiarów dwutlenku siarki  będą ponownie dostępne na stronie https://powietrze.gios.gov.pl