Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wystąpieniu w dniu 04.04.2022 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji w Koninie przy ul. Wyszyńskiego (stężenie średniodobowe wynosiło 110,6 μg/m3).

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne: silny wiatr, długotrwałe susze. Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 05.04.2022 r.  

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.